Fler hemkunskapstips »

Vem har rätt till skattereduktion

Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushållsarbete (f.d. hushållsnära tjänster) och ROT-arbete (de ROT-tjänster som fanns tidigare) genom faktura modellen. Tjänsterna kallas med ett gemensamt ord för "husarbete".

Vad är husarbete?

Följande räknas som husarbete:

• städning och klädvård

• reparationer och om- och tillbyggnad

• visst trädgårdsarbete

• barnpassning och annan omsorg och tillsyn.

Husarbetet delas in i hushållsarbete och ROT-arbete (ROT = reparation, ombyggnad, tillbyggnad) men skattereduktionen är gemensam för bägge typerna och man gör likadant för att få den. På www.skatteverket.se finns en detaljerad lista över vilket husarbete som räknas som hushållsarbete och vilket som räknas som ROT-arbete. Där finns också detaljerad information om vad som krävs för att få skattereduktion för respektive typ av husarbete.

Hur stor är skattereduktionen?

Om man köper husarbete för upp till 50 000 kronor per år behöver man bara betala hälften av arbetskostnaden. Resten betalar Skatteverket enligt faktura modellen till företaget som utför arbetet. Man får alltså en skattereduktion som motsvarar hälften av arbetskostnaden. Skatten kan dock aldrig minska till mindre än 0. Du kan med andra ord aldrig få mer i skattereduktion för husarbete än du ska betala i slutlig skatt efter att dina avdrag är gjorda. Du som kund har ansvaret för att du är berättigad till skattereduktionen.

Vad ska Kvalitetshem AB göra?

Så här går det till när Kvalitetshem säljer husarbete till någon kund som är berättigad till skattereduktion:

1. Kvalitetshem kommer överens med kunden om att det är husarbete som ska utföras.

2. Kvalitetshem ber kunden om namn, adress och personnummer.

3. Kvalitetshem utför arbetet.

4. Kvalitetshem tar betalt av kunden för halva arbetskostnaden (eller mer om kunden närmar sig eller har överskridit gränsen för preliminär skattereduktion på 25 000 kronor).

5. Kvalitetshem fakturerar kunden eller tar betalt kontant mot ett kvitto.

6. Kunden betalar.

7. Kvalitetshem begär resterande del av beloppet från Skatteverket.

8. Skatteverket betalar ut pengarna till Kvalitetshem. Kvalitetshem får också ett beslut av Skatteverket om att pengarna kommer att betalas ut. Om Skatteverket inte kan betala ut pengarna får Kvalitetshem ett beslut om det.

9. Om Kvalitetshem inte erhåller pengar, helt eller delvis, från Skatteverket p g a att kunden inte uppfyller de kriterier som finns äger Kvalitetshem rätt att från kunden inkräva resterande belopp.

Vad ska du som kund göra?

Så här går det till om du är kund och vill ha skattereduktionen:

1. Du kommer överens med Kvalitetshem om att det är husarbete som ska utföras. Var också beredd att visa Kvalitetshem information om hur mycket du hittills under året utnyttjat av den maximala skattereduktionen för husarbete. Sådan information kan du få av Skatteverket.

2. Du ber om Kvalitetshems namn, adress, organisationsnummer och F-skattsedel, vilket är: Kvalitetshem AB, Furulundsgatan 14, 621 54 Visby. Org. nr: 556708-6482.

3. Kvalitetshem utför arbetet.

4. Du betalar Kvalitetshem för halva arbetskostnaden (eller mer om du närmar dig eller har överskridit gränsen för preliminär skattereduktion på 25 000 kronor). Resterande del får Kvalitetshem av Skatteverket. Spara fakturan eller kontantkvittot. Återigen, Kvalitetshem äger rätten att avkräva dig hela beloppet om Skatteverket inte anser att du uppfyller nämnda kriterier.

5. Du får ett brev av Skatteverket med en preliminär skattereduktion.

6. Nästa år står det förtryckt på din självdeklaration hur stor preliminär skattereduktion du fått för husarbete under inkomståret. När du skriver under deklarationen godkänner du summan och intygar att de förtryckta uppgifterna är korrekta. Den slutliga skattereduktionen redovisas sedan på ditt skattebesked.

7. Det är din uppgift att meddela Kvalitetshem om du närmar dig maxgränsen för skattereduktionen, d v s du får handla för totalt 50 000 kronor per år.

Vem kan få skattereduktionen?

För att kunna få skattereduktion för husarbete måste man:

• fylla minst 18 år det år man köper husarbetet

• vara obegränsat skattskyldig i Sverige.

• betala skatt som minst täcker kostnaden för t ex pension, allmänna skatteavdrag och kostnaden för husarbetet.

På Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se, finns all nödvändig information.

Vill även du få bekväm avlastning i hemmet? Kontakta oss på E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  eller telefon 0498-770 800. Välkommen!

Kvalitetshem uppnår våra högt ställda krav på hur ett professionellt och seriöst serviceföretag skall drivas.

/Mattias Borg, VD James Concepts

Veckans betyg från våra kunder: 4,5

Läs mer »