Kan du lita på oss

 

Dialog

Vi har gett oss den på att vara bäst på service och vill därför ha en tät och nära dialog med dig som kund. Det är viktigt för att kunna stämma av att du alltid får det du förväntat dig. Tillsammans skapar vi de rätta förutsättningar för att du skall få den avkoppling du förväntar dig. 

Ordertelefon

Vi finns för dig. Tveka därför inte att kontakta oss när du har några funderingar, vill ha hjälp eller vad helst det nu kan vara. På kontorstid når du oss via telefon 0498-770 800, övrig tid kan du skicka ett E-postmeddelande till oss via E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Välkommen med din förfrågan!

ISO9001 och ISO14001

Sedan hösten 2011 arbetar vi efter kvalitetsstandarden ISO9001 och miljöstandarden ISO14001. Detta för att du skall få kvalitatativt och miljövänligt utfört arbete. Då vet du att allt går rätt till, även bakom kulisserna. Det är lätt att tro att ISO arbetet är något som blir liggande. Men så sent som vintern 2016-2017 genomförde Kvalitetshem en revision gällande allt ISO arbete.

Först på Gotland

Kvalitetshem AB var först på Gotland med medlemskap i Intresseföreningen För Hushållsnära Tjänster, IFHT. Det är vi därför att…

  • Kvalitetshem har ett brinnande intresse i att ge bra och personlig service till dig.
  • Kvalitetshem vill verka för att förbättra villkoren och kraven för branschen, samt för vår personal.
  • Kvalitetshem vill införa en kvalitetsstandard för branschen så du får kvalité på de tjänster du köper.
  • Kvalitetshem fungerar som remissinstans åt Regeringen i branschspecifika frågor för att du på ett enkelt sätt skall kunna köpa hushållsnära tjänster.
  • Kvalitetshem vill höja statusen inom området hushållsnära tjänster genom att ställa krav på leverantörer, informera konsumenter och påverka beslutsfattare.

Rent eller inte?

Kvalitetshem är det enda fristående bolaget på Gotland som innehar INSTA800 certifiering, en nordisk städstandard. Där man kan bedömma och mäta om ett rum eller lokal är rent eller ej. Som beställare kan man då välja "hur rent man vill ha det". Smart va?!

Om något krånglar

Om något mot förmodan skulle krångla, hör då av dig direkt till oss. Vi skall göra allt vi kan för att lösa eventuella problem. Du når oss på E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Personal

För att du skall känna full trygghet i ditt val av Kvalitetshem tillhandahåller vi alltid adekvat personal för de tjänster du vill ha hjälp med. Vi vågar påstå att Kvalitetshem är det enda bolaget på Gotland (troligtvis i Sverige) där 100 % av de tillsvidareanställda genomgått den högsta, mest avancerade och i Sverige enda ackrediterade städutbildningen; PRYL. Något vi är mycket stolta över.

All personal bär, för din trygghet, alltid uniform och fotolegitimation. Personalen är även kontrollerade i polisens belastningsregister. De har tagit del av och skrivit under sekretessförbindelser samt att de har en 30 dagars lång introduktion, möjligtvis den längsta i branschen! Återigen, du skall vara nöjd och trygg.

Vårt löfte

All personal arbetar efter ett mycket omfattande dokument. Vi kallar det "Våra värderingar". Där återfinns alla de saker och värderingar som Kvalitetshem skall stå för. Det finns även ett löfte som är viktigt för oss. Löftet är följande:

”Kvalitetshem skall möta varje enskild persons unika behov och leverera över deras förväntningar.”

Försäkringar

Kvalitetshem har betryggande och bra försäkringar för såväl dig som för Kvalitetshem. Försäkringarna omfattar skadestånd för person- eller sakskador som kan uppstå i samband med verksamheten eller genom fel hos de produkter Kvalitetshem använt. Vid eventuella skador eller händelser följer vi FAL, försäkringsavtalslagen, samt att dessa alltid utreds av Länsförsäkringar Gotland.

Almega

Kvalitetshem följer lönevillkoren för Almega, det borgar t ex för att vår personal får avtalsenliga löner och bra förutsättningar att kunna utföra ett kvalitativt arbete.

Servicenivån

Eftersom nivån på service varierar från individ till individ för vi alltid en tät och nära dialog med våra kunder. Därför har Kvalitetshem utarbetat ett unikt kunduppföljningsprogram som fungerar utmärkt, och ger kunderna det som efterfrågas!

Prova vår service du också, du når oss enklast genom E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  eller via telefon: 0498-770 800.

Kundregister

Enligt Datainspektionen får Kvalitetshem AB insamla och behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke, d v s utan upplysning om Personuppgiftslagen (PUL). Detta får ske om det är nödvändigt för att kunna fullgöra ett avtal med den registrerade eller för att kunna utföra något som personen har begärt, i det här fallet hushållsnära tjänster. Samma gäller för de som bett om att få information, exv. E-postutskick från Kvalitetshem.

Eftersom du som kund skall känna dig trygg med Kvalitetshem AB publiceras för din skull Datainspektionens rekommendationer, vilka vi valt att följa.

Du hittar mer information om Kundregister på Datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se.

Vad får ett kundregister innehålla?

Datainspektionen svarar: Ett kundregister får innehålla namn och adress samt övriga uppgifter som är relevanta för kundförhållandet. Personnummer får registreras i kundsammanhang om det behövs vid kreditgivning eller liknande. Med kreditgivning har man likställt försäljning av varor mot faktura. Det är inte tillåtet att utan den registrerades samtycke använda personnumret som ett generellt kundnummer som används i olika sammanhang. Om man vill registrera fler uppgifter krävs det samtycke.

Behövs det någon information?

Datainspektionen svarar: Någon information om hur personuppgifter kommer att behandlas behövs inte så länge uppgifter enbart används för normal kundadministration som kunden kan förvänta sig. Däri ingår till exempel att skicka reklam till kunder som företaget har ett etablerat kundförhållande med. Om man vill behandla uppgifterna för andra ändamål än kunderna antas känna till måste kunderna informeras om detta.

Hur länge får uppgifterna i ett kundregister sparas?

Datainspektionen svarar: Personuppgifter får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det innebär att uppgifter om avslutande kundförhållanden måste gallras fortlöpande. Det kan finnas krav i annan lagstiftning som innebär att uppgifterna måste sparas en viss tid, till exempel för bokförings- och arkivändamål.

Någon anmälan till Datainspektionen behövs inte då det finns en sådan naturlig anknytning till de registrerade som följer av till exempel ett kundförhållande. Istället måste den personuppgiftsansvarige själv ha en förteckning över vilka behandlingar av personuppgifter som man genomför.

Hoppas du känner att du kan lita på oss.

Välkommen till en skönare vardag!

Efter en dag full av utskällningar är det verkligen skönt att komma hem till en ren och fin bostad. Kvalitetshem är toppen!

/ Anna Danneker Dahlström och Urban Dahlström

Veckans betyg från våra kunder: 4,5

Läs mer »